ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτιρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στους κατακόρυφους εξωτερικούς τοίχους. Ανάλογα την παλαιότητα του κτιρίου και την ενεργειακή του κλάση χρησιμοποιούμε και τα ανάλογα υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης.

Βάση των παραπάνω επιλέγεται και το καταλληλότερο υλικό θερμομόνωσης, χρησιμοποιούμε αυστηρά τις τεχνικές τοποθέτησης ώστε ο εσωτερικός χώρος να απολαμβάνει τα μέγιστα ενεργειακά οφέλη.